Tjänster

I vårt temperaturlaboratorium utför vi kalibreringar med spårbarhet mot den internationella temperaturskalan ITS-90 på resistansgivare och termoelement inom temperaturområdet -80… 1200°C. Våra referensgivare skickas årligen Till SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) för kalibrering, därigenom säkerställer vi att våra mätningar alltid håller en hög noggrannhet.

Jämförelsekalibrering

Kalibreringsobjektet tillsammans med referensgivaren kalibreras i ett vätskebad eller i en ugn i fritt valda kalibreringspunkter inom temperaturområdet -80…1200 °C.

Systemfelskalibrering

Givaren och signalomvandlaren kalibreras tillsammans som en enhet med justering i två punkter (ändpunkterna). Om man vill kan man även lägga till ett valfritt antal kalibreringspunkter däremellan, för att på så sätt få en ökad kontroll på linjäritetförhållandet inom det valda mätområdet.

Följande alternativ är valbara vid beställning av instrument:

  • 1-punktsuppmätning vid rumstemperatur
  • 2-punktsuppmätning, 0% och 100% av mätområdet
  • 3-punktsuppmätning 0%, 50% och 100% av mätområdet
  • 5-punktsuppmätning vid 0%, 25%, 50%, 75% och 100% av mätområdet
  • Kundanpassade uppmätningar och kalibreringar

Dessa alternativ kan även väljas för dubbla sensorer.

Mätvärdeskorrigering

Några av de valbara signalomvandlarna har en korrigeringsfunktion för sensoravvikelse, t.ex. IPAQ 520 vilket korrigerar ändpunkterna för det angivna mätområdet.

För mer information om vilka signalomvandlare som har korrigeringsfunktionen för sensoravvikelse hänvisar vi till respektive produktsida.

Ett uppmätningsprotokoll med all mätdata bifogas vid leverans av instrumentet och en kopia av detta protokoll arkiveras dessutom i 2 år. Detta ger möjlighet att erhålla en kopia även i efterhand.

Ytterligare certifikat som kan beställas:

  • Intyg om överensstämmelse med beställningen enligt EN 10204 2.1 (Declaration of compliance)
  • Trycktestcertifikat enligt EN 10204 3.1
  • Materialcertifikat enligt EN 10204 3.1
  • PMI (Material analys) Analys, metod för att fastställa den kemiska sammansättningen för olika metaller.

Varför kalibrera?

För all temperaturmätning är det avgörande att känna till hur väl mätresultatet återspeglar verkligheten. Genom att regelbundet kalibrera sina givare, får man förutom svar på vilken temperatur man mäter, också svar på den årliga driften i sitt system.